Giỏ hàng

Sản xuất Yến

Ngành sản xuất Yến (Yến sào, Tổ Yến) khâu xử lý Date Code với nhiều sự lựa chọn công nghệ in. New Date sẽ gợi ý quý Khách lựa chọn một số giải pháp, tuỳ vào kinh phí và yêu cầu tại doanh nghiệp.
Vi trí inTem nhãnNắp lọThân lọĐáy lọHộp nhựaBao bì Carton
Máy in date minitick xanh hủ yếntick xanh hủ yếntick xanh hủ yếntick xanh hủ yếntick xanh hủ yếntick xanh hủ yến
Máy in date cầm taytick xanh hủ yếntick xanh hủ yến  tick xanh hủ yếntick xanh hủ yến
Máy in date dạng tĩnh tick xanh hủ yếntick xanh hủ yếntick xanh hủ yến  
Máy in phun tự động TIJtick xanh hủ yếntick xanh hủ yếntick xanh hủ yến tick xanh hủ yếntick xanh hủ yến
Máy in phun công nghiệp CIJtick xanh hủ yếntick xanh hủ yếntick xanh hủ yếntick xanh hủ yếntick xanh hủ yếntick xanh hủ yến
Máy khắc Laser FiberUVUVCO2, UVCO2

Dưới đây là các Video & Hình ảnh các dự án thực tế của Khách hàng tại New Date

Máy in Date Mini


Xem Sản phẩm: Máy in Date Mini Smart V5

Máy in Date cầm tay

 

Xem Sản phẩm: Máy in Date cầm tay HP 4i

 

Máy in date dạng tĩnh

 

 

Xem sản phẩm: Máy in date để bàn

Máy in phun Tự động TIJ 

Máy in phun Công nghiệp CIJ 

Máy Khắc Laser


 


Bài viết chi tiết:

Máy in Date cho sản phẩm Thủy tinh | Chai sành, Hũ yến