Giỏ hàng

Thuốc Lá

Giải pháp in và đánh dấu đáng tin cậy cho ngành công nghiệp thuốc lá (Bao bì, nhựa, lon kim loại, thùng carton và các vật liệu khác). Đặc điểm mực in cấp thực phẩm, có thể tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và có thể in trên xì gà và các sản phẩm thuốc lá khác, không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trong lĩnh vực đặc trưng này chủ yếu xoay quang công nghệ in TIJ, CIJ và Máy khắc Laser:
Loại máy/Bao bìĐiếu thuốcGói GiấyTúi NilongLonThùng Carton
Máy in TIJ 

tick-xanh-thuoc-la

tick-xanh-thuoc-la tick-xanh-thuoc-la
Máy in CIJtick-xanh-thuoc-latick-xanh-thuoc-latick-xanh-thuoc-latick-xanh-thuoc-latick-xanh-thuoc-la
Máy Khắc LaserCO2CO2CO2Fiber 
 

Máy in TIJ

In Bao bì Nilong

 

 

Xem sản phẩm

Máy in Phun TIJ

Xem sản phẩm

Máy in Phun Rynan

Máy in CIJ

 

Xem sản phẩm

Máy in Phun Leadjet V680

Máy Khắc Laser


Khắc Bao bì
 

Xem sản phẩm

Máy Khắc Laser CO2

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên