Giỏ hàng

Mỹ Phẩm

Sản phẩm Mỹ phẩm đa dạng chất liệu từ việc in team nhãn, chai lọ, type và hộp cần xác định được vị trí cần in date code. Việc lựa chọn dụng cụ máy in date code phù hợp là điều quan trọng:
Chất liệu inTem nhãnChai lọTypeHộp
Máy in date cầm taytick xanh mỹ phẩmtick xanh mỹ phẩm tick xanh mỹ phẩm
Máy in date để bàn 

Bài viết

  
Máy in date Tự động TIJtick xanh mỹ phẩmtick xanh mỹ phẩmtick xanh mỹ phẩmtick xanh mỹ phẩm
Máy in date Công nghiệp CIJtick xanh mỹ phẩmtick xanh mỹ phẩmtick xanh mỹ phẩmtick xanh mỹ phẩm
Máy Khắc LaserCO2CO2, UVFiber, CO2CO2
 

Máy in date Cầm tay

 
 
 

 

Máy in date để bàn

 

Xem sản phẩm: Máy in phun tĩnh All in One

Máy in date Tự động TIJ

In Type Mỹ Phẩm

Xem sản phẩm: Máy in Date ND P35

Máy in date Công nghiệp CIJ

 

Xem sản phẩm: Máy in Phun CIJ Leadjet V680

MáyKhắc Laser

 

 


Bài viết liên quan:

Máy in Date mỹ phẩm | hộp, chai, lọ mỹ phẩm

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên